Một người dự định đi bộ trên quãng đường với vt không đổi 5km/h. Nhưng đi đến đúng nữa đường thì nhờ được một bạn đèo xe và đi tiếp với vt không đổi

Question

Một người dự định đi bộ trên quãng đường với vt không đổi 5km/h. Nhưng đi đến đúng nữa đường thì nhờ được một bạn đèo xe và đi tiếp với vt không đổi 12km/h do đó đến sớm hơn 28 phút. Hỏi nếu người ấy đi bộ hết toàn bộ quãng đường thì hết bao nhiêu lâu?

in progress 0
Samantha 1 tuần 2021-09-02T13:10:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:11:43+00:00

  Đáp án:

   t=1,6h

  Giải thích các bước giải:

  \(28p = \dfrac{7}{{15}}h\)

  Thời gian người đó đi nữa quảng đường đầu là: 

  \({t_1} = \dfrac{{{s_1}}}{{{v_1}}} = \dfrac{{\frac{s}{2}}}{5} = \dfrac{s}{{10}}h\)

  Thời gian người đó đi nữa quảng đường sau là:

  \({t_2} = \dfrac{{{s_2}}}{{{v_2}}} = \dfrac{{\frac{s}{2}}}{{12}} = \dfrac{s}{{24}}h\)

  Vì người đó đến sớm hơn dự đinh 28p nên:

  \(\begin{array}{l}
  t – ({t_1} + {t_2}) = \dfrac{7}{{15}}\\
   \Rightarrow \dfrac{s}{5} – \dfrac{s}{{10}} – \dfrac{s}{{24}} = \dfrac{7}{{15}}\\
   \Rightarrow \dfrac{{7s}}{{120}} = \dfrac{7}{{15}}\\
   \Rightarrow s = 8km
  \end{array}\)

  Thời gian dự định đi là:

  \(t = \dfrac{s}{5} = \dfrac{8}{5} = 1,6h\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )