Một người đứng bên trong một phòng rộng lớn hét to sau 1 tiếng 0,5 giây người đó lại nghe được tiếng vàng của mk. Em hãy tính khoảng cách từ người đó

Question

Một người đứng bên trong một phòng rộng lớn hét to sau 1 tiếng 0,5 giây người đó lại nghe được tiếng vàng của mk. Em hãy tính khoảng cách từ người đó đến bức tường trong thời gian nghe đc tiếng vàng. Biết rằng vận tốc truyền âm trong ko khí là 340m/s
Giúp e vs mn????

in progress 0
Arya 3 tuần 2021-11-19T20:33:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T20:35:07+00:00

  Đáp án:

  s= 85m

  Giải thích các bước giải:

  t= 1 tiếng 0,5s quá lớn nên mình sửa lại đề của bạn chút nhé 

  t= 0,5s 

  v=340m/s

  s=?

  Vì 0,5s là thời gian âm thanh đi từ người đến tường rồi bật trở lại tai người nên sẽ là 2s.

  có: 2s = vt = 340.0,5 = 170m

  s= 85m

  0
  2021-11-19T20:35:19+00:00

  Đáp án: Khoảng cách từ người đó đến bức tường là 85m

   

  Giải thích các bước giải: 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )