Một người đứng cách vách dá 17m và kêu to a)Tính thời gian âm truyền tới và phản xạ?Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s b)Hỏi người đó có

Question

Một người đứng cách vách dá 17m và kêu to
a)Tính thời gian âm truyền tới và phản xạ?Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s
b)Hỏi người đó có nghe được tiếng vang hay không?Vì sao?

in progress 0
Genesis 4 tuần 2021-08-13T13:33:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:34:28+00:00

  Thời gian để âm thanh đi từ nguồn phát, đến vách đá rồi quay về là 17.2/340=1/10 giây

  1/10 > 1/15 => Người đó nghe được tiếng vang

  0
  2021-08-13T13:34:29+00:00

  Đáp án:

  a. t = 0,1s

  b. Người đó có thể nghe được tiếng vang 

  Giải thích các bước giải:

  a. Thời gian truyền âm và nhận âm phản xạ là:

  $t = \dfrac{{2d}}{v} = \dfrac{{2.17}}{{340}} = 0,1s$

  b. Người này nghe được âm thanh vang lại vì thõa mãn điều kiện của thời gian: $0,1s < \dfrac{1}{{15}}s$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )