một người đứng trong một hang động lớn , hét lên một tiếng thật to và nghe được tiếng vang cách tiếng hét trực tiếp của mình một khoảng thời gian là 1

Question

một người đứng trong một hang động lớn , hét lên một tiếng thật to và nghe được tiếng vang cách tiếng hét trực tiếp của mình một khoảng thời gian là 1/5 giây . Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/ giây . Hãy tính:
a) Quãng đường đi của tiếng vang đó ?
b) Khoảng cách từ người đó đến vách hang động ?

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-08-09T15:32:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:33:58+00:00

  Đáp án:

  a. s = 68m

  b. d = 34m 

  Giải thích các bước giải:

  a. Quãng đường đi của tiếng vang đó là:
  $v = \dfrac{s}{t} \Leftrightarrow s = vt = 340.\dfrac{1}{5} = 68m$

  b. Khoảng cách từ người đó đến vách hang là:
  $s = 2d \Leftrightarrow d = \dfrac{s}{2} = \dfrac{{68}}{2} = 34m$

  0
  2021-08-09T15:34:22+00:00

  Đáp án:

  a) quãng đường đi của tiếng vang là

  S=V.t=340.1/5=68 (m)

  b) vì âm thanh đi 2 lần mới tới tai ta nên khoảng cách của người đó đến vách đá là :(340.1/5):2= 34 (m)

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )