Một người gửi tiết kiệm 8 000000 đồng với lãi xuất 1,5% một tháng Hỏi sau 2 tháng người đó lĩnh được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi ? Biết rằng tiền lã

Question

Một người gửi tiết kiệm 8 000000 đồng với lãi xuất 1,5% một tháng Hỏi sau 2 tháng người đó lĩnh được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi ? Biết rằng tiền lãi của tháng trước cũng nhập vào thành vốn của tháng sau

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-09-26T18:34:09+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T18:35:40+00:00

  Số tiền lãi mỗi tháng là:

  `8 \ 000 \ 000xx1,5%=120 \ 000đ`

  Số tiền lãi sau `2` tháng là:

  `(8 \ 000 \ 000+120 \ 000)xx1,5%=121 \ 800đ`

  Số tiền người đó lĩnh sau `2` tháng là:

  `8 \ 000 \ 000+121 \ 800=8 \ 121 \ 800đ`

  Đáp số: `8 \ 121 \ 800đ`.

  0
  2021-09-26T18:36:07+00:00

   

  Sau tháng thứ nhất người đó lĩnh được là: 8 000 000 x 101,5% = 8 120 000 đ

  Sau tháng thứ 2 người đó nhận cả vốn lẫn lãi là: 8 120 000 x 101,5% = 8 241 800 đ = 8,2418 triệu đồng

   ĐS: 8, 2418 triệu đồng

                                  XIN CTLHN Ạ

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )