Một người hô hấp bình thường là 19 lần trên phút mỗi lần hít vào với một lượng khí là 360 ml tính lượng khí lưu thông khí vô ích và khí hữu ích của n

Question

Một người hô hấp bình thường là 19 lần trên phút mỗi lần hít vào với một lượng khí là 360 ml tính lượng khí lưu thông khí vô ích và khí hữu ích của người đó ( biết khí vô ích là 150 ml)
Trả lời lung tung báo cáo đấy cấm nhé
????????????????????????????????????????????????????????

in progress 0
Lydia 4 tuần 2021-11-12T14:31:49+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:33:15+00:00

  Đáp án:

   2850ml,3990ml

  Giải thích các bước giải:

   Tổng lượng khí hút vào là 

  19 . 360 = 6840 ml

  Khí vô ích là :

  19.150 = 2850 ml

  Khí hữu ích là 

  6840 – 2850 = 3990 ml

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )