Một người kéo đều một gàu nước khối lượng 6kg từ giếng sâu 10m lên. Công suất của lực kéo là 12W. Tính thời gian kéo vật lên Ai đó giúp tui dc hk tui

Question

Một người kéo đều một gàu nước khối lượng 6kg từ giếng sâu 10m lên. Công suất của lực kéo là 12W. Tính thời gian kéo vật lên
Ai đó giúp tui dc hk tui bí rồi mình năng nĩ

in progress 0
Mary 1 năm 2021-10-13T05:03:06+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:04:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có công kéo gàu nước A = 10m.h = P.t

  => t = 10mh/P = 10.6.10/12 = 50s

  0
  2021-10-13T05:04:37+00:00

  Đáp án:

   t = 50s

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  m = 6kg\\
  h = 10m\\
  P = 12W\\
  t = ?s
  \end{array} \right.\)

   Công thực hiện nâng vật là:
  \[A = P.h = 10mh = 10.6.10 = 600J\]

   Thời gian thực hiện là:
  \[P = \frac{A}{t} \Leftrightarrow t = \frac{A}{P} = \frac{{600}}{{12}} = 50s\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )