Một người kéo vật 50kg chuyển động thẳng đều không ma sát lên độ cao 1m. Tính công của lực kéo nếu: 1. đi lên thẳng đứng 2. đi lên nhờ mặt phẳng nghiê

Question

Một người kéo vật 50kg chuyển động thẳng đều không ma sát lên độ cao 1m. Tính công của lực kéo nếu:
1. đi lên thẳng đứng
2. đi lên nhờ mặt phẳng nghiêng có chiều dài 3m

in progress 0
Josie 16 phút 2021-09-21T02:40:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T02:42:45+00:00

  Đáp án:

  a. 500J

  b. 500J

  Giải thích các bước giải:

  a. Công của lực kéo khi kéo theo lên thẳng đứng là:

  \[A = P.h = mgh = 50.10.1 = 500J\]

  b. Vì mặt phằng nghiêng là một máy cơ đơn giản nên khi sử dụng mặt phẳng nghiêng ta không được lợi về công. Do đó công kéo vật bằng mặt phẳng nghiêng bằng công kéo vật trực tiếp:

  \[A’ = A = 500J\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )