Một người làm việc từ 7:30 sáng, kết thúc lúc 4:10 chiều trong khoảng thời gian đó ,người đó làm được 8 sản phẩm .Hỏi thời gian trung bình để thợ làm

Question

Một người làm việc từ 7:30 sáng, kết thúc lúc 4:10 chiều trong khoảng thời gian đó ,người đó làm được 8 sản phẩm .Hỏi thời gian trung bình để thợ làm một sản phẩm là bao nhiêu lâu?

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-08-29T19:15:16+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T19:16:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $\text{4 giờ 10 phút hay còn gọi là 16 giờ 10 phút}$

  Thời gian người đó làm việc là:

  $\text{16 giờ 10 phút-7 giờ 30 phút=8 giờ 40 phút}$

  Thời gian trung bình để thợ làm một sản phầm là:

  $\text{8 giờ 40 phút:8=1 giờ 5 phút}$

  Đáp số:$\text{1 giờ 5 phút}$

  0
  2021-08-29T19:17:03+00:00

  Đáp án:

  Thời gian để người đó làm 1 sản phẩm là `1h5p`

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: `4h10p\ c h i ề u=16h10p`

  Thời gian để người đó làm 8 sản phẩm là:

       `16h10p-7h30p=8h40p`

  Thời gian để người đó làm 1 sản phẩm là:

       `8h40p:8=1h5p`

            Đáp số: `1h5p`

  h: giờ

  p: phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )