Một người làm vườn có hai khu vườn, khu vườn hình chữ nhật có chiều dài (x + 2) mét, chiều rộng (x-1) mét, khu vườn hình vuông có cạnh là (x + 1) mét.

Question

Một người làm vườn có hai khu vườn, khu vườn hình chữ nhật có chiều dài (x + 2) mét, chiều rộng (x-1) mét, khu vườn hình vuông có cạnh là (x + 1) mét. Viết biểu thức đại số tính tổng diện tích của hai khu vườn trên

in progress 0
Elliana 5 tháng 2021-07-10T19:06:16+00:00 2 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:07:39+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Diện tích khu vườn hình chữ nhật là: 

  `(x+2).(x-1)`

  `=x^2-x+2x-2`

  `=x^2+x-2(m^2)`

  Diện tích khu vườn hình vuông là:

  `(x+1).(x+1)`

  `=(x+1)^2`

  `=x^2+2x+1(m^2)`

  Tổng diện tích hai khu vườn là:

  `x^2+x-2+x^2+2x+1`

  `=2x^2+3x-1(m^2)`

  Vậy Biểu thức đại số tính tổng diện tích hai khu vườn là: `2x^2+3x-1(m^2)`

  0
  2021-07-10T19:07:40+00:00

   Biểu thức đại số tính tổng diện tích của hai khu vườn:

   `(x+2)(x-1)+(x+1)^2=x^2-x+2x-2+x^2+2x+1=2x^2+3x-1(m^2)`

  Vậy biểu thức đại số biểu thị tổng diện tích của hai khu vườn là:`2x^2+3x-1(m^2)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )