Một người mua hai loại hàng ngoại nhập và phải trả tổng cộng 1,67 triệu đồng, kể cả thuế nhập khẩu với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 12% đối v

Question

Một người mua hai loại hàng ngoại nhập và phải trả tổng cộng 1,67 triệu đồng, kể cả thuế nhập khẩu với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 12% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế là 11% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 1,665 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế nhập khẩu thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng ?

in progress 0
Charlie 2 giờ 2021-10-22T09:01:08+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T09:02:28+00:00

  Đáp án:

   Giá loại 1, 2 lần lượt là 1  0.5 triệu đồng

  Gọi giá tiền mỗi loại nếu không tính thuế nhập khẩu lần lượt là a,b

  Theo bài ra ta có :

  {a(1+0.1)+b(1+0.12)=1.67(a+b)(1+0.11)=1.665

  →{1.11a+1.12b=1.67a+b=1.5

  →{1.11a+1.12(1.5−a)=1.67b=1.5−a

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )