Một người ngồi trên bờ biển có Thấy năm ngọn sóng nước đi qua trước mặt mình trong thời gian 10s ở chu kỳ của sóng nước nào bao nhiêu

Question

Một người ngồi trên bờ biển có Thấy năm ngọn sóng nước đi qua trước mặt mình trong thời gian 10s ở chu kỳ của sóng nước nào bao nhiêu

in progress 0
Eva 3 ngày 2021-12-07T13:54:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T13:55:05+00:00

  Đáp án:

  2

  Giải thích các bước giải: T=10/4=2 s

  0
  2021-12-07T13:55:23+00:00

  Đáp án:

  2

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )