Một người nhìn một hòn sỏi nhỏ ở đáy một chậu nước theo phương gần như vuông góc với mặt nước thì thấy viên sỏi cách mặt nước là 40 cm. Cho chiết suất

Question

Một người nhìn một hòn sỏi nhỏ ở đáy một chậu nước theo phương gần như vuông góc với mặt nước thì thấy viên sỏi cách mặt nước là 40 cm. Cho chiết suất của nước là 4/3. Tìm chiều sâu của nước trong chậu?

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-19T16:23:39+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T16:24:42+00:00

  Đáp án:53.3333333333

   

  Giải thích các bước giải: 

  SH=4/3×40=53,3333333333(cm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )