Một người thợ xây dùng một ròng rọc động và một ròng rọc cố định để kéo thùng vữa lên cao 4m người đó phải kéo bằng một lực 200N bỏ qua lực ma sát và

Question

Một người thợ xây dùng một ròng rọc động và một ròng rọc cố định để kéo thùng vữa lên cao 4m người đó phải kéo bằng một lực 200N bỏ qua lực ma sát và khối lượng ròng rọc.khối lượng của thùng vữa và công mà người đó đã thực hiện là

in progress 0
Gabriella 7 phút 2021-09-16T09:10:40+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T09:11:45+00:00

  Đáp án:

   P=400N

  Giải thích các bước giải:
  \(h = 4m;F = 200m\)

  Sử dụng 1 ròng rọc động: được lợi 2 lần về lực

  => Trọng lực của thùng vữa: 
  \(P = 2F = 2.200 = 400N\)

  Công người đó thực hiện : \(A = P.h = 400.4 = 1600J\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )