một người thợ hàn làm một cái thùng hình hộp chữ nhật không nắp đậy có chiều dài 8dm, chiều rộng 6dm và chiều cao 5dm. tính diện tích tôn dùng để làm

Question

một người thợ hàn làm một cái thùng hình hộp chữ nhật không nắp đậy có chiều dài 8dm, chiều rộng 6dm và chiều cao 5dm. tính diện tích tôn dùng để làm cái thùng đó ( khong tính các mép hàn )

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-09-17T05:32:06+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:33:39+00:00

  Diện tích xung quan của cái thùng là:

        (8+6)x2x5 = 140($dm^{2}$ )

  Diện tích tôn để làm thùng là:

       140+ 8×6= 188 ($dm^{2}$)

         Đáp số: 188 $dm^{2}$

   Xin hay nhất

  0
  2021-09-17T05:33:50+00:00

  $\begin{array}{l}\text{- Chu vi đáy thùng là :}\\\quad\rm (8+6)\times2=28\ (dm)\\\text{- Diện tích xung quanh thùng là :}\\\quad\rm 28\times5=140\ (dm^2)\\\text{- Diện tích đáy thùng là :}\\\quad\rm 8\times6=48\ (dm^2)\\\text{- Diện tích tôn dùng làm thùng đó là :}\\\quad\rm 140+48=188\ (dm^2)\\\qquad\qquad\text{Đáp số : $\rm188\ dm^2$} \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )