Một người thợ làm 3 cái ghế hết 4 giờ 15 phút. Hỏi người đó làm 9 cái ghế như thế hết bao nhiêu thời gian ( 2 cách ) Giúp mik vs nhoa!!! Ai nhanh có

Question

Một người thợ làm 3 cái ghế hết 4 giờ 15 phút. Hỏi người đó làm 9 cái ghế như thế hết bao nhiêu thời gian ( 2 cách )
Giúp mik vs nhoa!!! Ai nhanh có ctlhn

in progress 0
Adeline 54 phút 2021-10-05T02:21:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T02:22:38+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Cách 1:

  Người đó làm 1 cái ghế hết :

  4 giờ 15 phút : 3 = 1 giờ 25 phút

  Như vậy người đó làm 9 cái ghế hết :

  1 giờ 25 phút x 9 = 9 giờ 225 phút = 12 giờ 45 phút

  Đáp số : ….

  Cách 2 : 

  9 cái ghế gấp 3 cái ghế số lần là:

  9 : 3 = 3 ( lần )

  Người đó làm 9 cái ghế như vậy hết :

  4 giờ 15 phút x 3 = 12 giờ 45 phút

  Đáp số:…

  ≈Chúc học tốt!≈

  @ki

  0
  2021-10-05T02:22:50+00:00

  Cách 1:            Giair

                  đổi 4 h 15 p =255 p

          Người đó làm 9 cái ghế hết số phút là:

                      (255:3) x 9 =765(phút)

                                     Đáp số :765 phút

  Cách 2:           Giair

                  đổi 4 h 15 p =255 p

           Người đó làm 1 cái ghế hết số phút là

                      225 :3 =75(phút)

           Người đó làm 9 cái ghế hết số phút là:

                      75 x 9 =765 ( phút )

                                 Đáp số : 765 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )