Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

Question

Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

in progress 0
Kaylee 2 ngày 2021-12-07T21:56:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T21:58:20+00:00

  Đáp án:thời gian làm việc là

  12h-7h30=4h30

  đổi 4h30=290phút

  làm 1 dụng cụ hết số thời gian là

  290phút : 3=70phut

  Đáp số 70phút

   

  Giải thích các bước giải: làm bài tốt nha

   

  0
  2021-12-07T21:58:32+00:00

  Thời gian làm việc là :

  12h – 7h30 = 4h30

  Đổi :  4h30 = 290phút

  Làm 1 dụng cụ hết số thời gian là :

  290 phút : 3 = 70 { phút }

  Đáp số : 70 phút

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )