một người thuê sơn mặt trong và mặt ngoài một cái thùng sắt không có nắp dạng hình lập phương cạnh 0,8m. a) tính diện tích cần phải sơn. b) người ấy p

Question

một người thuê sơn mặt trong và mặt ngoài một cái thùng sắt không có nắp dạng hình lập phương cạnh 0,8m.
a) tính diện tích cần phải sơn.
b) người ấy phải trả bao nhiêu tiền để sơn cái thùng đó,biết rằng tiền sơn mỗi mét vuông là 30 000 đồng?
mong mn giúp em ,cảm ơn mn

in progress 0
aihong 2 tuần 2021-11-24T09:15:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:16:55+00:00

  a) Diện tích xung quanh của thùng sắt là

  0,8 x ) x 

           Diện tích đáy thùng là

   x 

             Diện tích cần sơn là

  b) Người ấy phải trả số tiền để sơn thùng là

   x 

                                 Đáp số a) 

                                             b)  đồng

  0
  2021-11-24T09:17:15+00:00

  a) Diện tích xung quanh của thùng sắt là

  $(0,8$ x $0,8)$ x $4 = 2,56 (m^2)$

  Diện tích đáy thùng là

  $0, 8$ x $0, 8 = 0,64 (m^2)$

  Diện tích cần sơn là

  $2,56 + 0,64 = 3,2 (m^2)$

  b) Người ấy phải trả số tiền để sơn thùng là

  $3,2$ x $30 000 = 96 000$ (đồng)

  Đáp số a) $3,2 m^2$

  b) $96 000$ đồng

  @Team IQ vô cực

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )