Một nhà máy có ba tổ công nhân. Tổ một có số người gấp đôi tổ hai,tổ ba có số người gấp ba tổ một. Tổng số người của tổ hai và tổ ba là 84 người. Hỏi

Question

Một nhà máy có ba tổ công nhân. Tổ một có số người gấp đôi tổ hai,tổ ba có số người gấp ba tổ một. Tổng số người của tổ hai và tổ ba là 84 người. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu người

in progress 0
Josie 2 tháng 2021-10-04T11:32:12+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T11:33:36+00:00

  Gọi số người của tổ 2 là 1 phần

  Số người tổ một là 2 phần

  Số người tổ 3 là 6 phần

  Tổ 2 có số người là :

  84: (1+6)=12(người )

  Tổ 2 có số người là :

  12*2=24(người )

  Tổ ba có số người là :

  24*3=72(người )

  Vậy

  tổ 1 có 24 công nhân

  Tổ 2 có 12 công nhân

  Tổ 3 có 72 công nhân

  0
  2021-10-04T11:33:52+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số công nhân tổ hai là a(người)

  Suy ra số công nhân tổ một là 2a(người)

  số công nhân tổ ba là 6a(người)

  Theo bài ra ta có

  6a+a=84<=>7a=84<=>a=12

  Vậy tổ 1 có 24 công nhân

  Tổ 2 có 12 công nhân

  Tổ 3 có 72 công nhân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )