Một nhà văn có nói: Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người. Em hãy giải thích nội dung câu nói đó ko cop mạng ai nhanh vote help

Question

Một nhà văn có nói: Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người. Em hãy giải thích nội dung câu nói đó ko cop mạng ai nhanh vote help

in progress 0
Savannah 3 tuần 2021-08-23T06:03:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:04:38+00:00

  Sách là trí tuệ con người là kết tinh trí tuệ của cha ông, nhân loại, ngọn đèn của ánh sáng muốn đọc sách thì cần có ánh sáng bất diệt. Câu này ý muốn nói Nếu không biết thì cần phải đọc sách học từ những điều đơn giản đến những điều sâu xa. Vd như :Chúng ta phải học từ mần non rồi đến tiểu học,…. Hãy khi sinh ra em bé mới học cách lẫy

  0
  2021-08-23T06:04:50+00:00

           Một nhà văn có nói : “ Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người “ .Đèn là   thứ ánh sáng dẫn lối con người . Bất diệt là trường tồn , không bao giờ mất đi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )