Một nhiệt lượng kế ban đầu không chứa gì , có nhiệt độ t = 0 . Đổ vào NLK 1 ca nước nóng thì thấy nhiệt độ của NLK tăng thêm 5 độ c . Lần thứ hai, đổ

Question

Một nhiệt lượng kế ban đầu không chứa gì , có nhiệt độ t = 0 . Đổ vào NLK 1 ca nước nóng thì thấy nhiệt độ của NLK tăng thêm 5 độ c . Lần thứ hai, đổ thêm 1 ca nước nóng như trên vào thấy nhiệt độ của NLK tăng thêm 3 độ C nữa . Hỏi nếu lần thứ 3 đỏ thêm vào cùng một lúc 5 ca nước nóng nói trên thì NLK tăng thêm bao nhiêu độ nữa.

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-09-08T06:37:08+00:00 2 Answers 98 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T06:38:18+00:00

  Đáp án:

  \[{6^o}C\]

  Giải thích các bước giải:

  Gọi q, q’ lần lượt là nhiệt dung của nhiệt lượng kế và 1 ca nước.

  * Đổ lần 1:

  Nhiệt lượng tỏa ra:

  \[{Q_1} = q'(t – 5)\]

  Nhiệt lượng thu vào:

  \[{Q_2} = 5q\]

  Phương trình cân bằng nhiệt:

  \[{Q_1} = {Q_2} \Rightarrow q'(t – 5) = 5q\]

  \[ \Rightarrow \dfrac{q}{{q’}} = \dfrac{{t – 5}}{5}\]

  * Đổ lần 2:

  Nhiệt lượng tỏa ra:

  \[{Q_3} = q'(t – 8)\]

  Nhiệt lượng thu vào:

  \[{Q_4} = 3(q + q’)\]

  Phương trình cân bằng nhiệt:

  \[{Q_3} = {Q_4} \Rightarrow q'(t – 8) = 3(q + q’)\]

  \[\begin{array}{l}
   \Rightarrow t – 8 = 3\left( {\dfrac{q}{{q’}} + 1} \right)\\
   \Rightarrow t – 8 = 3\left( {\dfrac{{t – 5}}{5} + 1} \right)\\
   \Rightarrow t = {20^o}C
  \end{array}\]

  \[ \Rightarrow q = 3q’\]

  * Đổ lần 3:

  Nhiệt lượng tỏa ra:

  \[{Q_5} = 5q'(t – t’)\]

  Nhiệt lượng thu vào:

  \[{Q_6} = (t’ – 8)(q + 2q’)\]

  Phương trình cân bằng nhiệt:

  \[{Q_5} = {Q_6} \Rightarrow 5q'(t – t’) = (t’ – 8)(q + 2q’)\]

  \[\begin{array}{l}
   \Rightarrow 5q'(20 – t’) = (t’ – 8)(3q’ + 2q’)\\
   \Rightarrow t’ = {14^o}C
  \end{array}\]

  0
  2021-09-08T06:38:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ___________________________________________________________________

   Gọi c c’ là nhiệt dung riêng của NLK và nước nóng

  Lần 1 :Đổ vào NLK 1 ca nước nóng thì thấy nhiệt độ của NLK tăng thêm 5 độ c.

  ta có phương trình:

  $Q_{thu}=Q_{tỏa}$

  $⇒5c=c'(t-5)$

  Lần 2: Đổ thêm 1 ca nước nóng như trên vào thấy nhiệt độ của NLK tăng thêm 3 độ C.

  $Q_{thu’}=Q_{tỏa’}$

  $⇒c’.(t’-5+3)=3(c+c’)$

  Trong lần 1, ta có:$⇒5c=c'(t-5)$ ⇔$\frac{c}{c’}$ = $\frac{t-5}{5}$ (1)

  Lần 2, ta có: $⇒c’.(t’-5+3)=3(c+c’)$ ⇔$t-8=3($\frac{c}{c’}$ +1)  (2)

  Thay (1) vào (2), ta có:

  ⇒t=$20^oC$

  Lần 3, ta có:  lần thứ 3 đỏ thêm vào cùng một lúc 5 ca nước nóng.

  $Q_{thu’}=Q_{tỏa”}$

  $(t’-8)(c-2c’)=5c'(t-t’)$

  $⇒t’=14^oC$

  ta lại có: t’-8=14-8=6$^oC$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )