Một nhóm học sinh góp tiền mua một món đồ chơi. Nếu thêm 4 học sinh góp nữa thì mỗi bạn tốn ít hơn 20 nghìn đồng, nhưng nếu bớt đi 2 bạn thì mỗi bạn t

Question

Một nhóm học sinh góp tiền mua một món đồ chơi. Nếu thêm 4 học sinh góp nữa thì mỗi bạn tốn ít hơn 20 nghìn đồng, nhưng nếu bớt đi 2 bạn thì mỗi bạn tốn thêm 20 nghìn đồng so với dự định ban đầu, biết số tiền mỗi bạn bỏ ra là như nhau . tính số học sinh lúc đầu

in progress 0
Faith 10 phút 2021-10-09T22:41:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T22:42:58+00:00

  Đáp án: 8 học sinh

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số học sinh lúc đầu là x (bạn) (x > 2)

  Gọi số tiền mỗi bạn dự định góp ban đầu là y (nghìn đồng) (y>20)

  => món đồ chơi đó có giá là x.y (nghìn đồng)

  Vì thêm 4 học sinh thì mỗi bạn góp ít hơn 20 nghìn nên:

  $x.y = \left( {x + 4} \right).\left( {y – 20} \right)$

  Lại có bớt đi 2 bạn thì mỗi bạn tốn thêm 20 nghìn đồng so với dự định ban đầu nên:

  $\begin{array}{l}
  x.y = \left( {x – 2} \right).\left( {y + 20} \right)\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x.y = \left( {x + 4} \right).\left( {y – 20} \right)\\
  x.y = \left( {x – 2} \right)\left( {y + 20} \right)
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x.y = x.y – 20x + 4y – 80\\
  x.y = x.y + 20x – 2y – 40
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  20x – 4y =  – 80\\
  20x – 2y = 40
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  5x – y =  – 20\\
  10x – y = 20
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  5x = 40\\
  y = 5x + 20
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 8\\
  y = 60
  \end{array} \right.
  \end{array}$

  Vậy lúc đầu có 8 bạn học sinh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )