một nhóm sinh viên dự định may 210 chiếc khẩu trang vải ủng hộ các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch trong một số ngày nhất định. Nhờ quyết tâm may mỗi

Question

một nhóm sinh viên dự định may 210 chiếc khẩu trang vải ủng hộ các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch trong một số ngày nhất định. Nhờ quyết tâm may mỗi ngày thêm 20 chiếc, nhóm bạn không những hoàn thành sớm hơn hai ngày mà còn làm thêm được 40 chiếc. Tính thời gian nhóm dự kiến hoàn thành công việc

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-10-16T12:31:01+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:32:28+00:00

  Đáp án:`7 ngày`

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi thời gian nhóm dự kiến hoàn thành công việc là : `x(ngày)(x>2)`

  =>Thời gian nhóm hoàn thành công việc là : `x-2(ngày)`

  =>Năng suất dự định là : `210/x(sp//ngày)`

  =>Năng suất thực tế là : `250/(x-2)(sp/ngày)`

  (Vì `210+40=250sp`)

  Vì mỗi ngày thêm 20 chiếc nên ta có pt :

  `210/x+20=250/(x-2)`

  `=>210(x-2)+20x(x-2)=250x`

  `<=>210x-420+20x^2-40x-250x=0`

  `<=>20x^2-80x-420=0`

  `<=>x^2-4x-21=0`

  `<=>x^2+3x-7x-21=0`

  `<=>x(x+3)-7(x+3)=0`

  `<=>(x-7)(x+3)=0`

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=7(TM)\\x=-3(Loại)\end{array} \right.\)

  Vậy thời gian nhóm dự kiến hoàn thành công việc là : `7 ngày`

  0
  2021-10-16T12:32:54+00:00

  Thời gian nhóm dự kiến hoàn thành công việc là $x$ (ngày)

  ⇒Một ngày theo dự kiến nhóm sẽ may được $\dfrac{210}{x}$

  Thực tế, một ngày nhóm may được: $\dfrac{210+40}{x-2}$

  Do mỗi ngày may thêm 20 chiếc nên:

  $\dfrac{210}{x}$+$20=$ $\dfrac{210+40}{x-2}$

  ⇔$\dfrac{210(x-2)}{x(x-2)}$+$\dfrac{20x(x-2)}{x(x-2)}$$=$ $\dfrac{250.x}{x(x-2)}$

  ⇔$210(x-2)+20x(x-2)=250x$
  ⇔ $20x^2-80x-420=0$

  ⇔$20x^2-140x+60x-420=0$

  ⇔$20x(x-7)+60(x-7)=0$

  ⇔$20(x+3)(x-7)=0$

  ⇒$x-7=0$ (do $x+3=0$ vô lí do x dương)

  ⇒$x=7$ (ngày)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )