Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 45 km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 50 km/h. xác định vận tốc của ô tô B đối với ô t

Question

Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 45 km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 50 km/h. xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và của ô tô A đối với ô tô B.

in progress 0
Ivy 2 tuần 2021-07-10T12:13:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:14:34+00:00

  Hai xe chuyển động cùng chiều, do đó:

  Vận tốc của xe so với xe  là: vAB=vA−vB=45−50=−5km/h

  Vận tốc của xe  so với xe  là: 

  0
  2021-07-10T12:14:48+00:00

  Đáp án:

   -20 ( km/h )

  Giải thích các bước giải:

   Chọn vật 3 là đất: vật 2 là ô tô A, vật 1 là ô tô B.

  Áp dụng công thức cộng vận tốc, vận tốc của B so với A là:

  Do hai xe chạy cùng chiều, nên chiếu các vecto vận tốc lên phương chuyển động.

  v12 = v13 – v23 = 60 – 40 = 20 ( km/h )

  Vận tốc của A so với B là: v21 = v23 – v31 = 40 – 60 = -20 ( km/h )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )