một ô tô chạy quãng đường trong 3 giờ . Giờ thứ nhất chạy được 1/4 quãng đường , giờ thứ 2 chạy được 1/3 quãng đường còn lại và thêm 2km , giờ thứ 3 c

Question

một ô tô chạy quãng đường trong 3 giờ . Giờ thứ nhất chạy được 1/4 quãng đường , giờ thứ 2 chạy được 1/3 quãng đường còn lại và thêm 2km , giờ thứ 3 chạy được 28km cuối cùng . tính quãng đường AB

in progress 0
Jasmine 4 tuần 2021-08-11T18:50:23+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T18:51:40+00:00

  Giờ thứ 2 và  thứ 3 đi đc số quãng đường là :

   1 – 1/4 = 3/4 ( quãng đường)

  Số quãng đường còn lại khi ô tô đó chỉ chạy 1/3 quãng đường là :

   3/4 – 1/3 = 5/12 (quãng đường)

   Vậy ô tô đó sẽ đi đc số km là :

   28 + 2 = 30 (km)

  Vậy quãng đường AB dài là:

  30 : 5/12 = 72 (km)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )