Một ô tô chạy trên quãng đường AB.Lúc đi ô tô chạy với vận tốc trung bình là 50km/h,lúc về ô tô chạy với vận tốc trung bình 60km/h.Vì vậy thời gian về

Question

Một ô tô chạy trên quãng đường AB.Lúc đi ô tô chạy với vận tốc trung bình là 50km/h,lúc về ô tô chạy với vận tốc trung bình 60km/h.Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút.Tính chiều dài quãng đường(biết quãng đường AB lúc đi và về như nhau

in progress 0
Arya 15 phút 2021-09-12T05:35:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T05:36:38+00:00

  Đáp án:

  `AB=100km`

  Giải thích các bước giải:

  Gọi quãng đường ô tô đi là `x(x>0)(km)`

  Thời gian lúc ô tô đi là `x/50(h)`

  Thời gian lúc ô tô về là `x/60(h)`

  Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là `20` phút `=` `1/3` giờ nên ta có phương trình:

  `x/50-x/60=1/3`

  `<=>(6x-5x)/300=100/300`

  `<=>6x-5x=100`

  `<=>x=100(\text{tmđk})`

  Vậy quãng đường AB dài `100km`

  0
  2021-09-12T05:37:00+00:00

  Đáp án:

  `100km`

  Giải thích các bước giải:

  Gọi chiều dài quãng đường `AB` là:`x(km)(x>0)`

  Vì lúc đi ô tô chạy với vận tốc trung bình là $50km/h$

  $\to$ Thời gian ô tô chạy từ `A` đến `B` là:`x/50(h)`

  Mà lúc về ô tô chạy với vận tốc trung bình là $60km/h$

  $\to$ Thời gian ô tô chạy từ `B` trở về `A` là:`x/60(h)`

  Do thời gian về ít hơn thời gian đi là   `20’=1/3(h)`

  Nên ta có phương trình:

  `x/50-x/60=1/3`

  `<=>(6x)/300-(5x)/300=100/300`

  `<=>6x-5x=100`

  `<=>x=100`

   Ta có:`x=100` thoả mãn điều kiện của ẩn.

   Vậy chiều dài quãng đường `AB` là:`100km`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )