Một ô tô chở khách dừng tại bến đỗ . Có 5 người xuống xe và 3 người lên xe . Xe tiếp tục chạy , lúc này trên xe có tất cả 40 hành khách . Hỏi trước kh

Question

Một ô tô chở khách dừng tại bến đỗ . Có 5 người xuống xe và 3 người lên xe . Xe tiếp tục chạy , lúc này trên xe có tất cả 40 hành khách . Hỏi trước khi dừng lại bến đỗ đó , trên xe có bao nhiêu hành khách ?

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-08T17:20:03+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T17:21:19+00:00

  Trước khi xe dừng lại bến đỗ, xe có số hành khách là:

                 40 – 3 + 5= 42 (hành khách)

                                 Đáp số: 42 hành khách

   

  0
  2021-09-08T17:21:21+00:00

  số hành khách trên xe lúc đầu là:

  40 – 3 + 5 = 42 người

  Đ/S:…….

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )