Một ô tô chuyển động đều với vận tốc 60 km h đuổi một xe khách cách nó 50 km biết xe khách có vận tốc là 40 km h Hỏi bao lâu sau thì ô tô đuổi kịp xe

Question

Một ô tô chuyển động đều với vận tốc 60 km h đuổi một xe khách cách nó 50 km biết xe khách có vận tốc là 40 km h Hỏi bao lâu sau thì ô tô đuổi kịp xe khách

in progress 0
Julia 5 tháng 2021-07-15T09:24:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:25:39+00:00

  Đáp án: 2,5 h ( 2h 30′ )

   

  Giải thích các bước giải:

  Vận tốc xe ô tô hơn xe khách:

  60 − 40 = 20 (km/h)

  Xe ô tô đuổi kịp xe khách sau:

  50 ÷ 20= 2,5 (h)

  Vậy sau 2,5 h ( 2h 30′ ) thì ô tô đuổi kịp xe khách.

  0
  2021-07-15T09:25:57+00:00

  Đáp án:

  t = 2,5h

  Giải thích các bước giải:

  Ô tô đuổi kịp xe khách sau:

  $t = \dfrac{{\Delta s}}{{{v_1} – {v_2}}} = \dfrac{{50}}{{60 – 40}} = 2,5h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )