Một ô tô có côg xuất 75KW. a) Tính côg do ô tô thực hiện trog 1,5h b) Biết xe chuyển động đều vs vận tốc 10m/s.Độ lớn của lực kéo động cơ ô tô là bao

Question

Một ô tô có côg xuất 75KW.
a) Tính côg do ô tô thực hiện trog 1,5h
b) Biết xe chuyển động đều vs vận tốc 10m/s.Độ lớn của lực kéo động cơ ô tô là bao nhiêu

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-10-09T23:59:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T00:00:13+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt:

      P = 75 (kW) = 75000 (W)

      t = 1,5 (h) = 5400 (s)

      v = 10 (m/s)

  a) A = ?

  b) F = ?

   Giải:

  a)

  Công do ô tô thực hiện trong 1,5 h là:

      A = P.t = 75000.5400

                  = 405000000 (J) = 405 (MJ)

  b)

  Độ lớn lực kéo của động cơ là:

      F = P/v = 75000/10 = 7500 (N)

     

  0
  2021-10-10T00:00:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước làm
  Công suất của ô tô là 75kW = 75000 W
  a) Đổi 1,5 giờ = 5400 giây
  => Công ô tô thực hiện trong 1,5 giờ (5400 giây) là:
  A = P × t = 75000 × 5400 = 405000000 (J) = 405000 (kJ)
  b) Quãng đường ô tô chuyển động trong 1,5 giờ (5400 giây) là:
  s = v × t = 10 × 5400 = 54000 (m)
  Độ lớn của lực kéo động cơ là:
  F = A ÷ s = 405000000 ÷ 54000 = 7500 (N)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )