Một ô tô có khối lượng 1,2 tấn , chuyển động nhanh dần đều với lực kéo là 960N đi được quãng đường 25m trong 10s. a) Tính lực ma sát và hệ số ma sát g

Question

Một ô tô có khối lượng 1,2 tấn , chuyển động nhanh dần đều với lực kéo là 960N đi được quãng đường 25m trong 10s.
a) Tính lực ma sát và hệ số ma sát giữa xe và mặt đường.
b) Tiếp theo ô tô tắt máy chuyển động chậm dần rồi dừng lại. Tính quãng đường xe đã đi từ lúc tắt máy đến lúc dừng lại.

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-08-17T06:31:51+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:32:51+00:00

  Đáp án:

   \(\begin{array}{l}
  a.\\
  {F_{ms}} = 360N\\
  \mu  = 0,03\\
  b.\\
  s = 41,6667m
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Vận tốc của xe là:

  \(\begin{array}{l}
  s = \dfrac{1}{2}a{t^2}\\
   \Rightarrow a = \dfrac{{2s}}{{{t^2}}} = \dfrac{{2.25}}{{{{10}^2}}} = 0,5m/{s^2}
  \end{array}\)

  Áp dụng định luật II Niu tơn:

  \(\begin{array}{l}
  \vec N + \vec P + \vec F + {{\vec F}_{ms}} = m\vec a\\
   + ox:\\
  F – {F_{ms}} = ma\\
   \Rightarrow {F_{ms}} = F – ma = 960 – 1200.0,5 = 360N\\
  {F_{ms}} = \mu mg\\
   \Rightarrow \mu  = \dfrac{{{F_{ms}}}}{{mg}} = \dfrac{{360}}{{1200.10}} = 0,03
  \end{array}\)

  b.

  Vận tốc sau 10s là:

  \(v = {v_0} + at = 0 + 0,5.10 = 5m/s\)

  Áp dụng định luật II Niu tơn:

  \(\begin{array}{l}
  \vec N + \vec P + {{\vec F}_{ms}} = m\vec a’\\
   + ox:\\
   – {F_{ms}} = ma’\\
   \Rightarrow a’ = \dfrac{{ – {F_{ms}}}}{m} = \dfrac{{ – 360}}{{1200}} =  – 0,3m/{s^2}
  \end{array}\)

  Quảng đường đi được đến khi dừng lại là:

  \(s = \dfrac{{v{‘^2} – {v^2}}}{{2a’}} = \dfrac{{0 – {5^2}}}{{2( – 0,3)}} = 41,6667m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )