Một ô tô có khối lượng 2 tấn bắt đầu chuyển động với gia tốc 2m/s . Tính động lượn của ô tô ở thời điểm sau đó 5s?

Question

Một ô tô có khối lượng 2 tấn bắt đầu chuyển động với gia tốc 2m/s . Tính động lượn của ô tô ở thời điểm sau đó 5s?

in progress 0
Mackenzie 3 tuần 2021-11-21T00:05:32+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T00:06:47+00:00

  Đáp án:

   p=20000

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a = \frac{{v – {v_0}}}{t}\\
  v = at + {v_0} = 2.5 = 10m/s\\
  p = mv = 2000.10 = 20000
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )