Một ô tô có trọng lượng 18000N đang đứng yên trên mặt đường nằm ngang. Tổng diện tích tiếp xúc là 60 cm2. a. Tính áp suất do ô tô tác dụng lên mặt đ

Question

Một ô tô có trọng lượng 18000N đang đứng yên trên mặt đường nằm ngang. Tổng diện tích tiếp xúc là 60 cm2.
a. Tính áp suất do ô tô tác dụng lên mặt đường.
b. Nếu bác tài nặng 60kg ngồi trên ô tô thì áp suất lên mặt đường là bao nhiêu?
(Ghi tóm tắt nữa nha!!!!)

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-08-11T19:08:56+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:10:40+00:00

  Đáp án:

  a.$p = 3000000Pa$

  b. $p’ = 3100000Pa$

  Giải thích các bước giải:

  a. Áp suất do ô tô tác dụng lên mặt đường là:

  $p = \dfrac{F}{S} = \dfrac{P}{S} = \dfrac{{18000}}{{{{60.10}^{ – 4}}}} = 3000000Pa$

  b. Áp suất ô tô tác dụng lên mặt đường lúc này là:

  $p’ = \dfrac{{F’}}{{S’}} = \dfrac{{P + P’}}{{S’}} = \dfrac{{18000 + 60.10}}{{{{60.10}^{ – 4}}}} = 3100000Pa$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )