một ô tô cứ đi 5 km thì tiêu hao hết 0,6 lít xăng. Hỏi nếu ô tô còn 9,5 lít xăng thì có thể đi hết quãng đường dài 80 km hay không? vì sao? tính bằng

Question

một ô tô cứ đi 5 km thì tiêu hao hết 0,6 lít xăng. Hỏi nếu ô tô còn 9,5 lít xăng thì có thể đi hết quãng đường dài 80 km hay không? vì sao?
tính bằng cách thuận tiện nhất:
36,45 : 0,2 x 2 : 5
mk cần gấp

in progress 0
Clara 2 ngày 2021-12-07T23:09:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:11:05+00:00

  Ô tô đi `1km` tiêu hao hết số xăng là :

      `0,6 : 5 = 0,12 ( l )`

  Ô tô đi `80km` tiêu hao hết số xăng là :

     `0,12 × 80 = 9,6 ( l )`

  `=>` Vậy `9,5 l` không đủ để ô tô đi quãng đường `80km` .

    `36,45 : 0,2 × 2 : 5`

  `= 36,45 × 5 × 2 : 5`

  `= 36,45 × 10 : 5`

  `=        364,5   : 5`

  `= 72,9`

   

  0
  2021-12-07T23:11:30+00:00

  Ô tô đi  hết số xăng là :

      

  Ô tô đi  số xăng là :

     

  => Vậy 

   `36,45:0,2×2:5`

  `=36,45×10:5`

  `=364,5:5`

  `=72,9`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )