một ô tô cứ đi 60 km thì dùng hết 5 lít xăng. Hỏi ô tô đó đi 240km thì dùng hết bao nhiêu lít xăng ?

Question

một ô tô cứ đi 60 km thì dùng hết 5 lít xăng. Hỏi ô tô đó đi 240km thì dùng hết bao nhiêu lít xăng ?

in progress 0
Julia 1 tuần 2021-09-01T03:31:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:32:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  240km gấp 60km số lần là

   240 : 60=4 (lần)

  Số lít xăng để ô tô đi trong 240 km là

  5×4 =20 (lít) 

  đáp số 20 lít

  0
  2021-09-01T03:32:56+00:00

  Đáp án:

  20 lít.

  Giải thích các bước giải:

  (Bài toán tỉ lệ thuận)

  240km gấp 60km số lần là :

  240 : 60 = 4 (lần)

  Ô tô đó đi 240km thì dùng hết số lít xăng là :

  5 x 4 = 20 (lít)

  Đáp số : 20 lít.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )