Một ô tô đang chạy với vận tốc 36km/h bống tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều trong một phút đặt vận tốc 48km/h Tóm tắt? a) tính gia tốc củ

Question

Một ô tô đang chạy với vận tốc 36km/h bống tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều trong một phút đặt vận tốc 48km/h
Tóm tắt?
a) tính gia tốc của xe ?
b) tính quán đường xe đi được trong thời gian tăng tốc?

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-11-21T21:14:21+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T21:15:31+00:00

  Đáp án:

  a, Gia tốc của xe là:

  a= (v-v0) / t = (48-36) / 60 = 0,2 (m/s2)

  b, Quãng đường xe đi được trong thời gian tăng tốc là:

  s = v0.t + 1/2 a.t^2 = 10.60 + 1/2. 0,2. 60^2 

                                   = 960 (m)

  Đáp số: a, a = 0,2 m/s2

                 b, s=960m

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-21T21:15:34+00:00

  Tóm tắt:

  v0 = 36 km/h = 10m/s

  v = 48 km/h = 40/3 m/s

  t= 1p = 60s

  a, a=? 

  b, s=?

  ——-

  a, Gia tốc của xe là:

  a= (v-v0) / t = (48-36) / 60 = 0,2 (m/s2)

  b, Quãng đường xe đi được trong thời gian tăng tốc là:

  s = v0.t + 1/2 a.t^2 = 10.60 + 1/2. 0,2. 60^2 

                                   = 960 (m)

  Đáp số: a, a = 0,2 m/s2

                 b, s=960m

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )