Một ô tô đang chạy với vận tốc 36km/h trên đoạn đường thẳng thì người lái hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều chạy được 100m thì dừng lại

Question

Một ô tô đang chạy với vận tốc 36km/h trên đoạn đường thẳng thì người lái hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều chạy được 100m thì dừng lại

in progress 0
Eva 1 năm 2021-12-07T14:17:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:19:20+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Một ô tô đang chạy với vận tốc 36km/h trên đoạn đường thẳng thì người lái hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều chạy được 100m thì dừng lại

  0
  2021-12-07T14:19:37+00:00

  Đáp án: Đổi 72 km/h = 20 m/s

  Khi dừng lại thì v = 0, ta có:

  v = vo + at → 0 = 20 + 20a → a = -1 m/s2.

  Quãng đường vật đi được sau 10 s hãm phanh:

  S = 20.10 + 0,5.(-1).102 = 150 m.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )