Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 20m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều.Sau khi đi thêm được quãng đường S thì vận tốc giảm còn một nửa.Gi

Question

Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 20m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều.Sau khi đi thêm được quãng đường S thì vận tốc giảm còn một nửa.Gia tốc của xe là 1m/s
a.Tìm quãng đường S khi vận tốc chỉ còn một nửa
b.Tìm thời gian xe chuyển động từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-08-31T02:37:07+00:00 2 Answers 643 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T02:38:52+00:00

  Đáp án:

  a.            $s = 150m$ 
  b.            $t = 20s$

  Giải thích các bước giải:

   a. Ta có: $v_{t}^2 – v_{0}^2 = 2as \to s = \dfrac{v_{t}^2 – v_{0}^2}{2a}$ 

  Quãng đường xe đi được đến khi vận tốc chỉ còn một nưa là: 

  $s = \dfrac{10^2 – 20^2}{2. (- 1)} = 150 (m)$ 

  b.  Ta có: $v_t = v_0 +at \to t = \dfrac{v_t – v_0}{a}$

  Thời gian xe dừng lại: 
      $t = \dfrac{0 – 20}{- 1} = 20 (s)$

  0
  2021-08-31T02:39:05+00:00

  Đáp án:

                                        `s_{1}=150m`

                                        `t_{2}=20s`

  Giải thích các bước giải:

  a) Quãng đường: 

  `v_{1}^2-v_{o}^2=2as_{1}⇒s=(v_{1}^2-v_{o}^2)/(2a)=(10^2-20^2)/(2.(-1))=150(m)`

  b) Thời gian:

  `v_{2}=v_{o}+at_{2}⇒t_{2}=(v_{2}-v_{o})/a=(0-20)/(-1)=20(s)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )