Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 5 m/s tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 40s đạt vận tốc 15m/s a, tính gia tốc của ô tô b, tính quãng

Question

Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 5 m/s tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 40s đạt vận tốc 15m/s
a, tính gia tốc của ô tô
b, tính quãng đường mà ô tô đi được trong 40s đó

in progress 0
Rose 3 tuần 2021-08-18T17:00:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T17:01:27+00:00

  Đáp án: a=0.25m/s2

   s=400m

  Giải thích các bước giải:

   a=(v-vo)/t= (15-5)/40=0.25 m/s2

  s=vo.t+1/2.a.t2 =5.40+1/2 .0.25.40.40=400m

  0
  2021-08-18T17:01:32+00:00

  Đáp án:

   $\begin{array}{l}
  a.0,25m/{s^2}\\
  b.400m
  \end{array}$

  Giải thích các bước giải:

   a. Gia tốc ô tô:

  $a = \frac{{v – {v_0}}}{t} = \frac{{15 – 5}}{{40}} = 0,25m/{s^2}$

  b. Quãng đường 

  $s = {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2} = 5.40 + \frac{1}{2}.0,{25.40^2} = 400m$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )