Một ô tô đi 30 phút trên đoạn đường bằng phẳng với vận tốc 40 km/ h .Sau đó lên dốc 15 phút với vận tốc 32 km/ h .a Tính độ dài đoạn đường mà ô tô đã

Question

Một ô tô đi 30 phút trên đoạn đường bằng phẳng với vận tốc 40 km/ h .Sau đó lên dốc 15 phút với vận tốc 32 km/ h .a Tính độ dài đoạn đường mà ô tô đã đi .b tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả hai quãng đường đoạn đường.
Giải giúp mình với ạ, cảm ơn nhiều

in progress 0
Mackenzie 4 tháng 2021-08-25T15:38:21+00:00 1 Answers 143 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-25T15:40:06+00:00

  Đáp án:

  $s=28km$

  $v_{tb}=37,3km/h$ 

  Giải thích các bước giải:

   $t_1=30$phút$=0,5h$

  $v_1=40km/h$

  $t_2=15$phút$=0,25h$

  $v_2=32km/h$

  Độ dài đoạn đường bằng

  $s_1=v_1.t_1=40.0,5=20km$

  Độ dài đoạn lên dốc

  $s_2=v_2.t_2=32.0,25=8km$

  Độ dài cả đoạn đường mà ôtô chuyển động

  $s=s_1+s_2=20+8=28km$

  Vận tốc trung bình của ôtô trên cả đoạn đường mà xe chuyển động

  $v_{tb}=\dfrac{s}{t_1+t_2}$

  $=\dfrac{28}{0,5+0,25}=37,3km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )