Một ô tô đi hết quãng đường dài 67,5km trong 1,5giờ . Hỏi với vận tốc đó , ô tô đi quãng đường dài 180km thì hết bao nhiêu thời gian?

Question

Một ô tô đi hết quãng đường dài 67,5km trong 1,5giờ . Hỏi với vận tốc đó , ô tô đi quãng đường dài 180km thì hết bao nhiêu thời gian?

in progress 0
Piper 2 tuần 2021-11-28T13:49:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:50:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vận tốc của ô tô là :

  67,5 : 1,5=45 Km/h

  Thời gian ô t ôđi hết quãng đường dài 180km vs vận tốc đó là :

  180 : 45=4h

  Đ/s: 4h

  0
  2021-11-28T13:51:08+00:00

  Vận tốc của ô tô là :

  67,5 : 1,5 = 45 (km/giờ)

  Với vận tốc đó, ô tô đi quãng đường dài 180km thì hết số thời gian là :

  180 : 45 = 4 (giờ)

  Đáp số : 4 giờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )