Một ô to đi từ A – B với vận tốc 45 km/h và trở về A với vận tốc là 42 km/h . Đi và về ( không kể thời gian nghỉ ) hết 14,5 giờ . Tính thời gian đi ,

Question

Một ô to đi từ A – B với vận tốc 45 km/h và trở về A với vận tốc là 42 km/h . Đi và về ( không kể thời gian nghỉ ) hết 14,5 giờ . Tính thời gian đi , thời gian về và khoảng cách AB

in progress 0
Alaia 4 tháng 2021-08-16T01:52:28+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:53:31+00:00

  Đáp án:

   Thời gian lúc đi: 7h

  Thơif gian lúc về 7,5h

  Quãng đường AB: 315km

  Giải thích các bước giải:

   Gọi thời gian lúc đi và về lần lượt là x và y (h) (x;y>0)

  Theo bài ra ta có: x+y=14,5(1)

  $S_{AB}$=45x=42y

  => x=$\frac{14y}{15}$ thế vào công thức (1) ta có:

  $\frac{14y}{15}$+y=14,5

  <=>$\frac{29y}{15}$=14,5 

  <=>y=7,5(h)

  =>x=7(h)

  Quãng đường AB dài là: 

  S=45.7=315(km)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )