một ô tô đi từ a đến b hết 5h,trong 3h đầu ô tô đi với vận tốc 425 km/h.trong 2h sau ô tô đi với vận tốc 40,5 km/h.hỏi trên cả quãng đường ab,trung bì

Question

một ô tô đi từ a đến b hết 5h,trong 3h đầu ô tô đi với vận tốc 425 km/h.trong 2h sau ô tô đi với vận tốc 40,5 km/h.hỏi trên cả quãng đường ab,trung bình mỗi giờ ô tô đi đc bao nhiêu ki-lô-mét?
giúp em đi mà !!!

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-10-13T05:26:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:27:40+00:00

  Trong 3 giờ đầu ô tô đi được là:

  42,5 × 3 = 127,5 (km)

  Trong 2 giờ sau ô tô đi được là:

  40,5 × 2 = 81 (km)

  TB 1 giờ ô tô đi được là:

  (127,5 + 81) : 5 = 41,7 (km)

    ĐS: 41,7km

  0
  2021-10-13T05:27:44+00:00

  Đáp án:

   Trong 3h đầu ô tô đi được :

    42,5×3=127,5 (km)

    Trong 2h tiếp theo ô tô đi được :

    40,5×2=81(km)

   Quãng đường ab dài :

   127,5+81=208,5(km)

   Trung bình mỗi giờ ô tô đi được :

   208,5:5=41,7(km) 

             Đáp án : 41,7 km

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )