một ô tô đi từ a đến b lần đầu chạy với vận tốc 45 km/hcho đến khi quãng đường còn lại phải đi dài hơn 2 lần quãng đường đã đi là 315 km thì người lá

Question

một ô tô đi từ a đến b lần đầu chạy với vận tốc 45 km/hcho đến khi quãng đường còn lại phải đi dài hơn 2 lần quãng đường đã đi là 315 km thì người lái xe tăng vận tốc lên đến 65 km/h . như vậy vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường ab là 60 km/h . tính quãng đường ab

in progress 0
Margaret 3 giờ 2021-09-07T07:47:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:49:20+00:00

  Một ô tô đi từ A đến B lần đầu chạy với vận tốc 45 km/giờ cho đến khi quãng đường còn lại phải đi dài hơn 2 lần quãng đường đã đi là 315 km thì người lái xe tăng vận tốc lên đến 65 km/giờ . Như vậy vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB là 60 km/giờ . Tính quãng đường AB.

                     Bài giải

  Tổng vận tốc là :

  45 + 65 + 60 = 170 ( km/giờ )

  Thời gian là :

  315 : 170 = 315/170 = 63/34 ( giờ )

  Quãng đường AB dài là :

  170 x 63/34 = 34 ( km )

             Đáp số : 34 km.

   

  0
  2021-09-07T07:49:27+00:00

  Đáp án:

  Tổng vận tốc là :

  45 + 65 + 60 = 170 ( km/giờ )

  Thời gian là :

  315 : 170 = 315/170 = 63/34 ( giờ )

  Quãng đường AB dài là :

  170 x 63/34 = 34 ( km )

             Đáp số : 34 km.

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )