một ô tô đi từ A đến B mất 8 giờ, sau đó đi từ B về A với vận tốc lớn hơn vận tốc đi 15km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi 2 giờ. Tính quãng đườ

Question

một ô tô đi từ A đến B mất 8 giờ, sau đó đi từ B về A với vận tốc lớn hơn vận tốc đi 15km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi 2 giờ. Tính quãng đường AB

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-09T22:37:22+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T22:38:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi quãng đường `AB` là: `x (km) (x>0)`

  Vận tốc đi của xe ô tô là: `x/8 (km//h)`

  Vận tốc khi về của ô tô là: `x/6 (km//h)`

  Thời gian khi về của ô tô là: `8-2=6` (giờ)

  Ta có phương trình:

  `x/8+15=x/6`

  `<=> 3x+360=4x`

  `<=> x=360`

  Vậy quãng đường `AB` dài `360km`

   

  0
  2021-10-09T22:38:53+00:00

  Lập bảng:

  \begin{array}{|c|c|}\hline &\text{Quãng đường}&\text{Thời gian}&\text{Vận tốc}\\\hline \text{Khi đi}&x(km)&8\text{ (giờ)}&\dfrac{x}{8}(km/h)\\\hline\text{Khi về}& x(km)&6\text{ (giờ)}&\dfrac{x}{6}(km/h)\\\hline\end{array}

  Giải thích các bước giải:

  Gọi quãng đường AB là $x(km)$ $(x>0)$

          Vận tốc đi của xe ô tô là $\dfrac{x}{8}(km/h)$ 

          Thời gian khi về của ô tô là $8-2=6$ (giờ)

          Vận tốc khi về của ô tô là $\dfrac{x}{6}(km/h)$

  Vì vận tốc khi về nhanh hơn vận tốc khi đi $15km/h$ nên ta có phương trình:

                        $\dfrac{x}{8}+15=\dfrac{x}{6}$

                   $⇒3x+360=4x$

                   $⇒x=360_{(tm)}$

  Vậy quãng đường AB dài $360km$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )