một ô tô đi từ A đến B vơi vận tốc 40 km/h đến B ô tô nghỉ 1 giờ để đỡ hàng, rồi quay trở về A với vận tốc 60 km/h. Hỏi thời gian cả đi lẫn về kể cả t

Question

một ô tô đi từ A đến B vơi vận tốc 40 km/h đến B ô tô nghỉ 1 giờ để đỡ hàng, rồi quay trở về A với vận tốc 60 km/h. Hỏi thời gian cả đi lẫn về kể cả thời gian nghỉ ở B là 5 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-10-09T22:53:56+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T22:55:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian ô tô thật sự đi từ `A` đến `B` là:

  `5` giờ `30` phút `-1` `=` `4` giờ `30` phút `=4,5` giờ

   Ta có:

  `(v1)/(v2)` `=` `40/60` `=2/3`

  `<=>` `(t1)/(t2)` `=3/2`

  `<=>` `t1` `=` `3/2` `t2`

  `<=>` `t1` `+` `t2` `=` `3/2` `t2` `+t2` `=` `4,5`

  `<=>` `t2` `=1,8`

  Quãng đường `AB` là:

  `1,8` `.` `60` `=108km`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )