Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km /h và đi từ B trở về A với vận tốc 60 km/h thời gian về kém thời gian đi 18 phút .Tính quãng đường AB

Question

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km /h và đi từ B trở về A với vận tốc 60 km/h thời gian về kém thời gian đi 18 phút .Tính quãng đường AB

in progress 0
Kennedy 5 tháng 2021-07-13T08:34:54+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:36:26+00:00

  Đổi: `18` phút `= 0,3` giờ

  Tỉ số vận tốc đi và vận tốc về là:

  `50 : 60 = 5/6`

  Trên cùng một quãng đường vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên tỉ số thời gian đi và thời gian về là `6/5`

  Coi thời gian đi là `6` phần bằng nhau thì thời gian về là `5` phần như thế.

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  `6 – 5 = 1` (phần)

  Thời gian đi là:

  `0,3 : 1 × 6 = 1,8` (giờ)

  Quãng đường `AB` là:

  `50 × 1,8 = 90  (km)`

  Đáp số: `90  km`

  0
  2021-07-13T08:36:44+00:00

  Đáp án:

  Quãng đường AB là: 90 km

  Giải thích các bước giải:

      Đổi 18 phút = 0,3 giờ

  Tỉ số vận tốc đi và vận tốc về là:

     50 : 60 = 5/6

  Ta có:

  Thời gian đi: /—/—/—/—/—/—/

  Thời gian về: /—/—/—/—/—/

  Hiệu số phần bằng nhau:

     6 – 5 = 1 (phần)

  Thời gian đi là:

     0,3 × 6 = 1,8 (giờ)

  Quãng đường AB là:

     50 × 1,8 = 90 (km)

         Đáp số: 90 km

       

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )