Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 60km/h và quay lại từ B về A với vận tốc 40km/h. Biết thời gian cả đi lẩn về hết 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường

Question

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 60km/h và quay lại từ B về A với vận tốc 40km/h. Biết thời gian cả đi lẩn về hết 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB

in progress 0
Reese 31 phút 2021-09-15T10:14:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:16:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 7giờ 30 phút = $\frac{15}{2}$  giờ

  Gọi quãng đường AB là x(km)

      Thời gian đi từ A đến B là $\frac{x}{60}$ (giờ)

       Thời gian đi từ B về A là $\frac{x}{40}$ (giờ)

  Theo đề ta có phương trình

  $\frac{x}{60}$ + $\frac{x}{40}$ =$\frac{15}{2}$

  (=) x($\frac{1}{60}$ + $\frac{1}{40}$) = $\frac{15}{2}$ 

  (=) x$\frac{1}{24}$ = $\frac{15}{2}$ 

  (=) x= 180

  Vậy quãng đường AB dài 180km

   

  0
  2021-09-15T10:16:29+00:00

  Đổi 1h30 phút = 3/2h

  Gọi quãng đường AB là x ( km ) ( x>0)

  Thời gian đi từ A đến B là x/ 45( h) 

  Thời giạn đi từ B về A là x/40(h)

  Do thời gian đi ít hơn thời gian về là 1giờ 30 phút nên ta có phương trình :

                  x/40 – x/45 = 3/2 

  —> 9x/360 – 8x / 360 = 3/2 

  —–> x= 540 (t/m x>0 )

  Vậy quãng đường AB dài 540 km 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT ! XIN CLTN NHÉ ! 

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )