Một ô tô đi từ A lúc 07.30 về đến bê lúc 10.30 biết quãng đường Abe dài 100 tám mươi kilômét một xe máy cùng đi quãng đường đó hết 4,8h mỗi giờ ô tô đ

Question

Một ô tô đi từ A lúc 07.30 về đến bê lúc 10.30 biết quãng đường Abe dài 100 tám mươi kilômét một xe máy cùng đi quãng đường đó hết 4,8h mỗi giờ ô tô đi nhiều ở xe máy bao nhiêu kilômét

in progress 0
Cora 27 phút 2021-10-17T04:09:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:11:19+00:00

  Thời gian ô tô đi từ A đến B là :

  10 giờ 30 phút – 7 giờ 30 phút = 3 giờ

  Vận tốc của ô tô là :

  180 : 3 = 60 (km/giờ)

  Vận tốc của xe máy là :

  180 : 4,8 = 37,5 (km/giờ)

  Mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy số km là :

  60 – 37,5 = 22,5 (km)

  Đáp số : 22,5 km.

  0
  2021-10-17T04:11:24+00:00

  Đáp án: $22,5$ km

   

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian ô tô đi từ A đến B là

           $10$ giờ $30$ phút – $7$ giờ $30$ phút = $3$ giờ

  Mỗi giờ ô tô đi được số km là

            $180 : 3 = 60$ km

  Mỗi giờ xe máy đi được số km  là

            $180 : 4,8 = 37,5$ km

  Mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy số km là

            $60 – 37,5 = 22,5$ km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )