Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa ,giờ thứ nhất đi được 1/4 quãng đường ,giờ thứ hai đi được 2/5 quãng đường .Cả hai giờ ô tô đi được số phần quãng

Question

Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa ,giờ thứ nhất đi được 1/4 quãng đường ,giờ thứ hai đi được 2/5 quãng đường .Cả hai giờ ô tô đi được số phần quãng đường ?

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-10-06T21:52:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T21:53:37+00:00

  Đáp án:

  Cả hai giờ ô tô đi được số quãng đường là:

  `1/4 + 2/5 = 13/20` (quãng đường)

             Đáp số : `13/20` quãng đường 

  0
  2021-10-06T21:53:52+00:00

  Đáp án:

  Trong cả 2 giờ, ô tô đi được số quãng đường là:

         `\frac{1}{4} + \frac{2}{5} = \frac{13}{20}`(quãng đường)

                                       Đáp số: `\frac{13}{20}` quãng đường

  Chúc học tốt!!!

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )