Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B dự định hết 4h. Nếu mỗi giờ ô tô đi thêm 14km thì thời gian đi từ A đến B lại sớm hơn dự định 1h. Hãy tính khoảng các

Question

Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B dự định hết 4h. Nếu mỗi giờ ô tô đi thêm 14km thì thời gian đi từ A đến B lại sớm hơn dự định 1h. Hãy tính khoảng cách AB gữa hai tỉnh

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-10-16T01:17:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:18:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài giải

  Khoảng cách giữa thành phố A và B là :

  14 × 3 = 42 ( km )

  Giải thích : vì dự định đi là 4h nhưng tới sớm hơn 1 h  nên mik sẽ lấy 14 nhân với 3 bởi vì 4 – 1 = 3 

  0
  2021-10-16T01:18:29+00:00

  Nếu 1 giờ đi thêm 14 km nữa thì thời gian ô tô đi được rút ngắn còn lại là:

  $4-1=3$(giờ)

  khoảng cách AB gữa hai tỉnh là:

  $14×3=42(km)$

  Đáp số $42km$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )